Wonen op de zeebodem deel 1

Op 26 januari wordt in Museum Nagele een presentatie gegeven met de titel 'Afsluitdijk, de dam die dijk genoemd wordt'.

Museum Nagele nodigt u samen met Mercatus van harte uit voor een feestelijke bijeenkomst op 26 januari rondom het thema ‘Wonen op de zeebodem’. In deel 1 kijken we terug op 100 jaar Zuiderzeewet aan de hand van een presentatie door Jan van Rijn.
Deze middag is niet alleen voor álle polderbewoners bedoeld, ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. De entree is vrij.

Waarom is de Afsluitdijk aangelegd? Hoe werd de Zuiderzee drooggelegd? Hoe ‘groeit’ eigenlijk een dijk?

Jan van Rijn kan u hier alles over uitleggen en ondersteunt zijn presentatie met (veel) oude foto`s, videobeelden en animaties van en over de dijk en de polders.

Na een muzikaal welkom om 14.30 uur van Smartlappenkoor De Johanna`s uit Nagele en gratis koffie/thee, start Jan van Rijn om 15 uur met het eerste deel van zijn presentatie, getiteld ‘Afsluitdijk, de dam die dijk genoemd wordt’. In de pauze is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Om 16.15 uur vervolgt Jan van Rijn zijn presentatie met ‘De polder die geen naam mocht hebben’. Deze feestelijke middag vindt plaats in Museum Nagele en duurt tot 17 uur.

We stellen het op prijs als u zich van te voren opgeeft, maar het is niet beslist nodig. Opgeven kan via: secretariaat@museumnagele.nl
Deze bijeenkomst is de eerste in de serie ‘Wonen op de zeebodem’, een serie die Museum Nagele organiseert i.s.m. Woningcorporatie Mercatus.

Zie voor meer informatie www.museumnagele.nl