Natuurkunstpark / Odeonpark, thema SIGNALEN

Dit jaar wordt voor de zeventiende keer het Natuurkunstpark georganiseerd. Niet alleen in Lelystad, maar ook deels in Almere.

Dit jaar wordt het de zeventiende keer dat we Natuurkunstpark organiseren. Altijd was de gemeente Lelystad onze belangrijkste subsidiënt en altijd vond de kunstroute plaats in Natuurpark Lelystad. Dit jaar krijgen we ook financiële ondersteuning van Cultuurfonds Almere en zijn onze werken niet alleen in Lelystad te zien, maar is de route deels in Almere. Op die manier hopen we nieuw publiek te vinden. Maar ook inhoudelijk geeft het kansen.

Het thema dat we dit jaar als uitgangspunt hebben, is Signalen. Als je de geschiedenis bekijkt, dan zie je dat er voordat grote gebeurtenissen plaatsvonden er al signalen waren. De Eerste Wereldoorlog kwam bepaald niet als een verrassing en de Tweede Wereldoorlog begon eigenlijk al jaren voordat Duitsland Oostenrijk annexeerde. De signalen waren er, maar pas achteraf kun je die signalen duiden.
Ons thema van Natuurkunstpark gaat over het voorvoelen van wat komen gaat. Zijn er signalen die aangeven dat er iets groots op til staat? Zijn er in de natuur, of bij het klimaat, of in de maatschappij signalen op te vangen die ons waarschuwen? Of zijn al die tekens losstaand en nietszeggend?

In Natuurpark Lelystad openen we op zondag 4 juli (14.00 uur) het eerste deel van het project. In dat park zijn er dan tien ruimtelijke kunstwerken te bekijken en twintig kijkkasten (van 50 x 50 x 25 cm). De kunstenaars hebben zich allemaal laten inspireren door het thema Signalen in het algemeen.

In Almere is onze aanpak anders. Het Odeonpark (waar Museum De Paviljoens stond) is daar onze locatie.
Twintig kunstenaars zijn gekoppeld aan twintig bewoners van Odeonpark – studenten en statushouders. De bewoners vertellen aan de kunstenaars hun achtergrond en vertellen over hun kijk op de wereld. Ons idee daarbij is dat we de signalen over een op handen zijnde gebeurtenis ook kunnen vinden in de persoonlijke verhalen van mensen.
De kunstenaars maken kijkkasten – soms samen met de bewoners. Die twintig kijkkasten vormen samen de Natuurkunstroute in Almere.

De opening in Almere vindt een week later plaats, maar we zijn nog in overleg over het moment.
Daar komen we op terug!

Aan Natuurkunstpark/Odeonpark 2021 doen de volgende kunstenaars mee:
Marijke Bolt – Collin de Bruin – Mannie Krak – Sonja Rosing – Christian Wisse – Ninette Koning – Ingrid Slaa – Els Franken – Paul Roelofs – Ailyne Stein – Trudie Canwood – Floor Schothorst – Marcel de Boer – Wijnanda Heslinga – Alice Bunt – Alina Alieva – Irma van Zijl – Gerrie Ruijs – Wilma Klaver – Danika van Kaathoven – Hein Walter – Wil VOm KOthen – Annette Sieger – Myriam Weisz  – Marisja van Weegberg – Wendela van Lynden – Jeannette Meijer – Mariël Bisschops – Leontine Gaassenbeek – Peter Koelman – Rob van den Broek – Marja Thijssen – Gonny Geurts – Linde Gadellaa – Marianne Alting – Stieneke Oeverbeek – Mira Ticheler – Michel Bongertman – Sietse van der Wal