LIVESTREAM ONLINE UITGAST FESTIVAL 2021 – ‘Ode aan Cultuur & Natuur’

Uitgast zal dit jaar live online geschieden.

Ondanks de positieve berichten heeft het demissionaire kabinet toch besloten zodanige eisen te stellen voor een festival in de openlucht dat het voor Uitgast niet (meer) mogelijk bleek het programma op de door ons voorgestelde wijze te presenteren.
De organisatie was er – samen met Het Flevo-landschap en Hajé – klaar voor maar ze hebben moeten vaststellen dat ze niet goed aan de van overheidswege gestelde eisen kunnen voldoen.  Het Natuurpark Lelystad is een open terrein met meerdere in- en uitgangen. Het volledig afgrendelen van de 3 podiagebieden met beperkte bezoekerscapaciteit en het controleren van alle bezoekers op vaccinatiebewijzen is niet goed mogelijk.

In goed overleg met de gecontracteerde artiesten is het toch gelukt een mooi programma te maken dat via een livestream aangeboden gaat worden. Via de website zal deze op de geplande tijden worden uitgezonden. Deze livestream wordt gerealiseerd vanaf de voor het festival al geplande locaties, zodat het contact met de natuur zeker aanwezig zal zijn.

Zie voor de exacte planning het uitvoeringsschema voor 28 en 29 augustus op de website uitgast.nl. Op deze wijze kan toch enigszins tegemoet worden gekomen aan de feestelijke bedoeling van deze jubileumuitvoering van ons festival.