Laetare is de eerste CultuurProfielSchool in Lelystad

De altijd al belangrijke cultuureducatie op school, wordt met het bordje nog extra benadrukt.

Foto: Fotostudio Wierd Op de foto staan: Cultuurcoördinator André Broens, Wethouder van Cultuur Sjaak Kruis, Joan Verbeek van De Kubus en heel veel kinderen.

Basisschool Laetare in Lelystad is vanaf dit jaar CultuurProfielSchool. Cultuureducatie heeft altijd al een belangrijke plek binnen deze school gehad. De school wil deze kijk op onderwijs nog duidelijker profileren. Eén van de acties hiervoor is dat er op vrijdag 10 november een bordje aan devoorgevel wordt onthuld.

Uitgangspunt

Laetare is een jenaplanschool. Dat zie je bijvoorbeeld duidelijk aan de groepen; er zitten drie jaarklassen in één groep (dus 6, 7 en 8 bij elkaar). Bij jenaplan gebruikt de school wereldoriëntatie als centraal uitgangspunt voor het onderwijs. Laetare heeft er in haar visie voor gekozen dat naast wereldoriëntatie (w.o.) ook cultuureducatie een uitgangspunt is. Onder cultuureducatie valt: muziek, dans, theater, beeldend (2D en 3D), film, literatuur en erfgoed.

Eerste CultuurProfielSchool in Lelystad

Vorig schooljaar heeft het gehele team een meerjarige post-hbo-opleiding over Jenaplan afgerond. De fundamenten zijn verstevigd en de neuzen staan weer dezelfde kant op. Tijdens die opleiding is de visie van school opnieuw geformuleerd. Naast wereldoriëntatie staat nu ook cultuureducatie als uitgangspunt van het onderwijs genoemd.

De Vereniging voor CultuurProfielScholen kwam op Laetare. Tijdens deze visitatie werd gekeken naar: visie, programmering, coördinatie, structuur en financiën, accommodatie, evaluatie, samenwerking met culturele organisaties, afstemming v.o. en communicatie. Mede met hulp van De Kubus en Fleck is school hiervoor ‘geslaagd’. Laetare is hiermee de eerste school in Lelystad die CultuurProfielSchool is, de eerste bij het SKO (het bestuur) en de eerste basisschool in heel Flevoland. De toekenning van dit keurmerk van Erkende CultuurProfielSchool werd vrijdag 10 november publiek zichtbaar gemaakt middels een muurplaat op de gevel van de school. 

Koppeling met thema’s

Hoewel Laetare altijd al veel deed aan cultuureducatie, heeft dat vorig jaar een extra boost gekregen. Cultuurcoördinator André Broens (naast groepsleerkracht ook kunstenaar en filmleraar van het jaar) heeft samen met het team een krachtig plan opgezet. Eén van de punten hieruit is dat er vanaf vorig jaar een muziekdocent aan het team is toegevoegd. De muzieklessen die ze in de gehele school geeft, sluiten naadloos aan op de w.o.-thema’s , waardoor het hele onderwijs meer gaat leven.

Laetare werkt met vijf duidelijke schoolbrede thema’s van ongeveer vier weken. Binnen elk thema krijgt telkens één onderdeel van cultuureducatie extra aandacht. Vorig jaar begon dat met muziek, later in het jaar was dat bijvoorbeeld filmeducatie en op dit moment staat drama in de spotlight. Dit alles zorgt voor kwalitatief vakoverstijgend onderwijs.

De muurplaat

Op vrijdag 10 november heeft wethouder Sjaak Kruis van Cultuur de muurplaat onthuld. Hoewel de muurplaat buiten komt te hangen, vond deze feestelijke activiteit in verband met het weer tijdens de weeksluiting plaats. Hierbij waren alle leerlingen, leerkrachten en flink wat ouders aanwezig.

Overhandiging van de muurplaat door Vereniging CultuurProfielScholen. Vlnr: Klazina Jonkman (muziekjuf op Laetare), Gerard Smetser (VCPS), André Broens (groepsleerkracht, cultuurcoördinator en kunstenaar), Joan Verbeek (Kubus) en Hanna Nuijten (VCPS)

 

Brede ontwikkeling

Jenaplanschool Laetare wil als school leerlingen kansen bieden om zich breed te ontwikkelen. Dit doet deze school door de leerlingen een rijke kennis van en ervaring met alle disciplines binnen de cultuureducatie aan te reiken. Ze ontdekken dans, theater, erfgoed, mediakunst, literatuur, muziek en beeldende kunst in de school en in hun culturele omgeving. Daarmee werken ze aan hun culturele competenties als onderzoeken, creëren, presenteren en reflecteren.

Laetare is ervan overtuigd dat dit de leerlingen een open blik geeft, waardoor ze geraakt en verwonderd kunnen worden. Hierbij wordt het eigen bewustzijn en de creativiteit in denken en doen ontwikkeld.

De school weet dat ze met cultuureducatie beter kan aansluiten bij de leerwensen, leerstijl, affiniteit, talenten en intelligentie van leerlingen. Dit versterkt speciale vaardigheden zoals nieuwsgierigheid, creativiteit en experimenteren. Inhoudelijk bevordert het de samenhang met andere vakken. En het versterkt het schoolklimaat positief.

Laetare is ervan overtuigd is dat er goed cultuuronderwijs geven wordt. Het team gunt de leerlingen dat ze na acht jaar Laetare met die culturele rugzak trots deze school verlaten. De CultuurProfielSchool zorgt ervoor dat de leerling zich optimaal toerust om als mens een waardevolle bijdrage te leveren aan onze steeds veranderende samenleving. 

Onthulling in de weeksluiting.