Expositie NatuurKunstpark 2019

Natuurkunstpark 2019 is dit jaar onderdeel van het 30 jarig jubileum van de KVF. Boomsieraden is dit keer het thema.

Juni, het is weer tijd voor het jaarlijks terugkerende Natuurkunstpark.
Omdat de Kunstenaars Vereniging Flevoland dit jaar het 30-jarig jubileum viert,
bestaat de kunstroute dit keer uit dertig kunstwerken,
gemaakt door negentien verschillende Flevolandse kunstenaars.
Het thema is BOOMSIERADEN.
De kunstenaars kregen de opdracht om dat letterlijk op te vatten
en een sieraad voor een boom te maken.
Ze mochten daarbij betekenis meegeven, maar dat was geen voorwaarde.
Dus sommige kunstwerken zijn gewoon mooi,
zoals een oorbel of een ketting bij een mens,
maar er zijn ook veel kunstwerken die mooi zijn en ook een boodschap uitdragen.
Bloemen van plastic afval, bijvoorbeeld,
of objecten die de boom moeten beschermen tegen de mens.
Bij ieder kunstwerk staat een kort gedicht, van vier regels.
Dat gedicht geeft net voldoende informatie om te vertellen waar het kunstwerk over gaat.

Op zondag 23 juni wordt Natuurkunstpark 2019 geopend.
Er wordt om 15.00 uur verzameld bij het ontmoetingscentrum.
Na een woord van welkom begint de gezamenlijke wandeling.
Tijdens de wandeling worden de werken bekeken en besproken.
Sommige mensen blijven bij de groep, de een loopt wat sneller en anderen wat langzamer,
dat gaat altijd heel gemoedelijk.
Aan het eind staat in ieder geval weer een tafel klaar met eten en drinken.

Natuurkunstpark maakt dit jaar uit van een reeks van dertig kunstprojecten,
die de KVF uitvoert om het jubileum te vieren. Natuurkunstpark is nummer 17.
En voor die dertig projecten is door verschillende fondsen ondersteuning gegeven:
de gemeente Lelystad, Cultuurfonds Almere, de gemeente NOP, de gemeente Zeewolde,
de gemeente Dronten, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds Sluyterman Van Loo,
de Provincie Flevoland, Fonds voor Cultuurparticipatie, het Haëlla Fonds.
En natuurlijk vergeten we niet de materiële ondersteuning van het Flevo-landschap!

De deelnemende kunstenaars:
Ingrid Slaa, Els Franken, Frea Lenger, Mannie Krak, Marijke Bolt, Anke Portier, Isabel Fírvida, Femke Wubbels, Annette Sieger, Ninette Koning, Marja Thijssen, Linde Gadellaa, Mariël Bisschops, Rob van den Broek, Willem Hoogeveen, Clara van den Hout, Michel Bongertman, Johanna Braeunlich, Marisja van Weegberg.
Teksten: Hein Walter
Organisatie: Michel Bongertman, Trudy van der Meer, Hein Walter

Natuurkunstpark blijft nog tot eind oktober staan.
Vanaf 21 juli zijn de gratis ansichtkaarten weer beschikbaar.
Ook dat is inmiddels een traditie. Op www.flevokunst.nl is van alles te vinden over het jubileum en over de projecten.
En Natuurpark Lelystad is bij de meeste mensen wel bekend,
maar volledigheidshalve: Vlotgrasweg 11. Het park is gratis toegankelijk.