Dichter op het Water

Expositie op Schokland t/m 3 oktober.

Deze internationale kunst- en poëzieroute van ca. 2,5 op Schokland is onderdeel van ‘Zomer op Schokland’. Het duurt nog t/m 31 oktober.

In 1859 moesten de laatste bewoners Schokland gedwongen verlaten. Het eiland dreigde ten prooi te vallen aan de woeste Zuiderzee. Hoe het leven eruitzag in de nadagen van een bloeiend eilandleven en de rol die zoet en zout water speelden, wordt verteld in de kantlijn van deze kunst- en poëzieroute.

Dat verhaal, van afhankelijkheid van en strijd met het water, wordt in ‘Dichter op het Water’ gespiegeld aan een steeds aannemelijkere toekomstvisie. Zouden er weer nieuwe bewoners op Schokland zijn, dan krijgen zij op het inmiddels drooggevallen eiland wéér te maken met een stijgende zeespiegel. Ze zullen, zoals eilandbewoners elders op de wereld, gedwongen worden om hogere dijken te bouwen of het anderszins hogerop te zoeken. Voor deze denkbeeldige nieuwe bewoners van Schokland liet ‘Dichter op het Water’ torens van stro verrijzen. Geïnspireerd op onder andere de middeleeuwse versterkte torens van San Gimignano in Toscane, bieden de Schokker torens een mogelijkheid om een ongewisse toekomst het hoofd te bieden.

De zes torens geven het oude eiland een nieuwe skyline. Verschillende kunstenaars gaven de torens een eigen persoonlijkheid. Sommigen terugblikkend op de geschiedenis, anderen vooruitlopend op het leven, verheven boven de aarde en de zee. De vraag, hoe verder met de mensen, de dieren en de natuur op dit eiland dat eigenlijk geen eiland meer is, wordt ook op poëtische wijze aangeraakt door de andere kunstwerken langs het pad. Bevroren druppels, golven van hengels, prehistorische visfossielen, een steiger die naar het oneindige reikt – op Schokland was en is alles verbonden met verhalen over water. Lopend langs de historische plekken en de kunstwerken vallen die verhalen uiteindelijk samen tot een verrassend geheel.

De internationale kunst- en poëzieroute Dichter op het Water is geopend van 19 juli t/m 3 oktober. Een deel van de werken bevinden zich op het museumterrein. Reserveer daarom een kaartje voor het museum en het Wandelplankje, met daarin de route, beschrijvingen van de werken en een selectie poëzie.