Beweging van natuur, mens en techniek in Museum Nagele

Museum Nagele exposeert werk van Marianne Alting Brooijmans, Ineke van Beersum en Han Lammers.

Vanaf 2 december kunt u in Museum Nagele een nieuwe expositie bezichtigen. Tot en
met 27 februari 2022 exposeren 3 autonome kunstenaars: Marianne Alting Brooijmans
exposeert schilderijen, Ineke van Beersum toont keramiek en Han Lammers laat werk
zien in zink/koper/lood. Hun werken zijn gemaakt van diverse materialen die een gesprek
aangaan tussen techniek en intuïtie.

Marianne Alting Brooijmans (www.mariannealtingbrooijmans.nl) is afkomstig uit
Biddinghuizen en opgegroeid in de Biesbosch. Ze is in 1993 afgestudeerd aan de
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, richting autonoom schilderen en werkt als
zelfstandig beeldend kunstenaar.

Voor Marianne is de natuur haar grootste inspiratiebron. ‘Daar voel ik me aan verbonden,
het ritme van het leven, de steen die zoveel herinnering in zich heeft, het water dat
stroomt, de lucht die ik adem. Mijn werk geeft uitdrukking aan die verbondenheid, de
kwetsbaarheid en vergankelijkheid van alles wat leeft. Het creëren is als het uitvoeren
van rituelen, dat wat er al is – hergebruiken, samenvoegen van herinneringen en
materialen. Ik werk altijd met papier, papierresten en andere doorleefde materialen die
ik vind en bewaar. Dat maakt dat mijn werk zich bevindt op de grens tussen de twee- en
driedimensionale wereld. Voor deze expositie heb ik mij gericht op het thema binnen –
buiten. De plek waar we zijn, waar we leven, die we aanraken en die verbinding met het
verleden geeft. In deze tijd beseffen we hoe belangrijk de verbinding met het leven is.’

Ineke van Beersum (www.inekevanbeersum.nl) volgde vanaf 2010 de
Ambachtelijke Opleiding Keramische Technieken in Gouda. Van 2016 tot 2018 was Ineke
docent keramiek bij het kunstencentrum de Kubus in Lelystad.

‘Ontstaan, groeien, verweren en weer verdwijnen, elkaar ontmoeten en weer uiteengaan:
dit zijn enkele gedachten die leiden tot mijn organische fantasievormen. Proberen vat te
krijgen op het ongrijpbare verstrijken van de tijd, fixeren in versteende klei. Verstrijken
van tijd is niets anders dan bewegen van materie en hiervoor is klei een prachtig
uitdrukkingsmiddel, zowel symbolisch als praktisch gezien. Uit klei – zelf ontstaan uit
verweerd gesteente – ontstaat het leven in al zijn vormenrijkdom. Klei is voor mij een
inspiratiebron op zich, omdat het zoveel gedaantes en contrasten kent. De onbedekte,
ruige kleihuid is daarom een belangrijk kenmerk van mijn werk.’

Han Lammers (www.hanlammers.nl) , afkomstig uit Heerde, is gefascineerd door
zink, koper en lood. Wat kan wiskunde ons nog meer bieden dan alleen stellingen,
getallen en vergelijkingen? Aanvankelijk stond in zijn kunstenaarschap het ambachtelijke
maakproces centraal dat logisch voortkwam uit een geselecteerde wiskundige
vergelijking. Inmiddels weet hij uit ervaring dat een eindresultaat voor de toeschouwer
een bijzondere visuele verrassing in petto kan hebben en stuurt hij bewust aan op dit
effect. De optische illusies nodigen de toeschouwer uit tot het aangaan van een
dynamische verhouding met zijn werken. Hij weet dat zijn formele en rationele kunst ook
kan verleiden en ontroeren en geeft daarmee een persoonlijk antwoord op deze vraag.

Dat Han in zijn kunstenaarschap wordt geïnspireerd door de wiskunde behoeft geen
nader betoog. Ook zijn materiaalgebruik verraadt zijn voorkeur voor wetenschap en
techniek. Hij werkt voor het overgrote deel met zink, geen verbazingwekkende keus als
je weet dat het verwerken van zink en koper al meer dan 100 jaar door het geslacht
Lammers wordt uitgeoefend. Zijn werk en kunst zijn dus stevig geworteld in een traditie
van ‘Zinkwerkers pur sang’.

Vanaf 2012 is Han autodidact kunstenaar. ‘Met mijn rationele ontwerpen maak ik een
vertaalslag van wiskundige vergelijkingen naar tastbare driedimensionale beelden, veelal
uitgevoerd in zink. Dit levert geometrisch, abstract werk op dat uiteenvalt in massieve,
gesloten vormen met een statisch karakter en meer open en vloeiende vormen met een
dynamisch – en soms lyrisch – karakter.’

De meeste van zijn kunstwerken staan buiten in de natuur. De uitdrukking van de
beelden verandert met de jaargetijden, omdat weersinvloeden hun uitwerking hebben op
het patina, de oxidelaag van het zink.

De expositie ‘De beweging van natuur, mens en techniek’ is te bezichtigen van 2
december 2021 tot en met 27 februari 2022.
Op 2 december, 16.00 uur geven de drie kunstenaars een inleiding op hun werk, tevens
preview van de expositie.

Alles onder voorbehoud RIVM-maatregelen. Raadpleeg altijd vóór uw bezoek
www.museumnagele.nl

Openingstijden: donderdag tot en met zondag van 13.00-17.00 uur.
Zie voor meer informatie www.museumnagele.nl