Het mysterie van het Verdronken Nagele ontrafeld?

Op 7 juni is er een speciale avond in Museum Nagele. Aanvang 19.15 uur

‘Het mysterie van het Verdronken Nagele ontrafeld?’ is het thema van de feestelijke avond die op 7 juni in Museum Nagele plaatsvindt. Er zijn spannende verhalen in omloop over het mystieke, omstreeks het jaar 1300 bij een zware stormvloed verdronken Nagele…… Nagele is eeuwen oud – en tegelijk piepjong.

Deze avond wordt georganiseerd in het kader van de landelijke viering van 100 jaar Zuiderzeewet. Met deze wet is het startschot gegeven om de plannen van ingenieur Cornelis Lely te gaan uitvoeren, de Zuiderzeewerken.
Museum Nagele besteedt hier het gehele jaar aandacht aan, zowel in de exposities als met enkele extra activiteiten. Op donderdag 7 juni van 19.15 uur tot 22 uur vindt zo`n extra activiteit plaats.

De avond begint bij de entree van Museum Nagele om 19.15 uur met een muzikaal optreden van ‘Le Chapel’ uit Kraggenburg, een serieus vrijgevochten groep muzikanten.
Le Chapel heeft een volwaardige bezetting van blazers en zet plezier bovenaan. Men speelt een breed scala van soorten muziek, afhankelijk van de gelegenheid waarvoor gespeeld wordt.

Om 19.30 uur volgt de onthulling van de Waterwijzer. Dit object geeft aan hoe hoog het water staat als er geen dijken zijn. Het ontwerp van deze waterwijzer past geheel bij de strakke lijnen van de architectuur van Nagele.

Drs. Yftinus T. van Popta verzorgt daarna om 20 uur in Museum Nagele een presentatie met de titel ‘Verdronken dorpen en de Zuiderzee’.
Van Popta is promovendus aan de Rijksuniversiteit van Groningen (Groninger Instituut voor Archeologie, Maritieme Archeologie) en doet onderzoek naar het laatmiddeleeuwse maritieme cultuurlandschap van de voormalige Zuiderzee.
Met zijn onderzoek wil Van Popta bewijzen dat een deel van de huidige Noordoostpolder toen nog land was en dat er werd gewoond in misschien wel tien nederzettingen. Sommige van deze nederzettingen hadden een kapelletje, het middeleeuwse Nagele had zelfs een kerk.

Wordt op deze avond het mysterie van het verdronken Nagele ontrafeld?

Vanaf 7 juni is in Museum Nagele ook een kleine, permanente expositie over het verdronken Nagele te bezichtigen. De educatieve expositie toont documenten, kaarten, verhalen, foto`s en een zoektocht naar het doopvont van het verdronken Nagele. De inrichting van deze expositie gebeurt in samenwerking met meerdere partijen, o.a. met drs. Yftinus van Popta (RUG), Aaldert Pol, vrijwilligers Museum Nagele, betrokkenen bij de R.K. kerk Ommen.

U bent 7 juni van harte welkom!
Voor het bijwonen van de presentatie van drs. Yftinus van Popta in Museum Nagele geldt de reguliere entree.

Zie voor meer informatie www.museumnagele.nl